Laatujärjestelmä

Ylläpidon perusteena oma laatujärjestelmä

1. Työn ennakkosuunnittelu, omavalvonta ja seuranta (aikataulutus) ja tiedotus.

2. Asiakaslähtöisyys ja asiakasvaatimukset päätavoite.

3. Työtehtävän laadun ja asetettujen tavoitteiden täyttymisen varmentaminen.

4. Ammattitaitoinen ja yhteistyökykyinen henkilöstömme tiedottaa avoimesti ja oikea-aikaisesti.

5. Noudatamme laatimaamme työn turvallisuussuunnitelmaa jolla pyritään arvioimaan mm. työlle/työstä aiheutuvat vaaratekijät.