Kanavien puhdistus

Sisäasiainministeriön asetuksessa on suositeltu seuraavat puhdistusvälit ilmanvaihtolaitteiston poistokanavien puhdistukselle.

Kerran vuodessa tulee puhdistaa:

1. ammattimaisten ruuanvalmistuspaikkojen ilmanvaihtokanavat ja -laitteistot

2. ruiskumaalaamon, puulevytehtaan ja -liikkeen, tekstiilitehtaan, pesulan, leipomon ja savustamon ilmanvaihtokanavat ja laitteistot, jotka ovat sellaisessa teollisuus- tai muussa tilassa, jossa ilmanvaihtokanaviin kerääntyy runsaasti paloa levittäviä aineita

3. ilmanvaihtokanavat ja laitteistot huonetilassa, jossa teollisesti valmistetaan tai teknisesti käytetään palavaa nestettä.

Vähintään viiden vuoden välein tulee puhdistaa:

1. sairaalan, vanhainkodin ja suljetun rangaistuslaitoksen ilmanvaihtokanavat ja -laitteistot

2. päivähoitolaitoksen, koulun, hotellin, lomakodin, asuntolan ja ravintolan ilmanvaihtokanavat ja laitteistot.

Tapauskohtaisesti paloviranomainen voi määrätä edellä mainituista tarkastusväleistä poikkeavan tarkastus- ja puhdistusvälin.