Ongelmien tutkiminen

Ilmanvaihdossa ilmenevien ongelmien tutkiminen

  • Erilaiset iv-huollot/suodattimien vaihtaminen
  • Kanavien puhtauden ja toimivuuden kartoittaminen

Suodattimen vaihto